Zpět do obchodu

Registrace

Akceptační protokol

Akceptace (přijetí) je právním aktem objednatele (zákazníka), který tímto potvrzuje dokončení díla nebo části díla a jeho správnost a kvalitu, s výjimkou výhrad v protokolu uvedených.

90 Kč / ks

Akceptační protokol

Akceptace (přijetí) je právním aktem objednatele (zákazníka), který tímto potvrzuje dokončení díla nebo části díla a jeho správnost a kvalitu, s výjimkou výhrad v protokolu uvedených.

Objednatel zkontroluje nebo zkontroloval před akceptací kvalitu předaného díla nebo jeho části a zapíše do protokolu seznam výhrad.

Zhotovitel doplní k výhradám termín odstranění.Je možné doplnit i seznam příloh, pokud jsou dodány u akceptačního řízení.

Šablona obsahuje:

  • Definice projektu, dodavatele, objednatele, čísla smluv, číslo projektu
  • Předmět akceptace
  • Výhrady
  • Přílohy
  • závěrečné ustanovení
Kategorie: Projekty
Dostupnost: Skladem
Můžeme doručit do:
24.6.2024
90 Kč / ks
Zpět do obchodu