Zpět do obchodu

Registrace

Závislosti v Excelu

Při výpočetních operacích v excelu se můžeme dopouštět dvou základních tupů chyb. Jsou to ty, které na sebe upozorní přímo chybovými hláškami nebo ty, které na sebe přímo neupozorní, ale výsledky jsou nereálné na první pohled.

jak sledovat chyby mezi vzorci a buňkami

Při hledání chyb v obou případech lze použít skupinu ikon Závislosti vzorců, které se nacházejí na kartě Vzorce.

Tyto ikony ukážou závislosti jednotlivých buněk jak jsou spolu provázány. Jinými slovy, které buňky jsou používány jinými buňkami, které do nich vstupují nebo i vazby na výstupu.

Předchůdci

Jestliže sekonroluji výsledné hodnoty nebo se hledá chyba, je třeba zjistit buňky, které obsahují hodnoty nebo buňky, které ovnivňují výsledek. Ano můžete se podívat přímo na vzorec v řádku vzorců a při kliknutí se Vám buňky ukáží jako je v tomto případě:

nebo je možnost přejít na kartu Vzorce a když stojíte na buňce, kterou chcete prozkoumat tak stačí kliknout na ikonu Předchůdce a ukáže Vám šipkami všechny buňky, které vstupují do zadané buňky:

Zobrazí se tak modré šipky závislostí, které ukazují vztah mezi aktivní buňkou a s ní související buňkami. Pokud se na aktivní buňku odkazuje buňka v jiném listu nebo sešitu tak se ukáže černá přerušovaná šipka s ikonou listu (bude vidět u následovnících).

Jestliže se klepne znovu na ikonu Předchůdci, zobrazí se další úroveň šipek ukazující, z kterých hodnot daná buňka vychází, když budou zobrazeny již všechny úrovně šipek, další se již zobrazovat nebudou.

když se celý vztah prohlédne, snadněji se chyba najde a opraví. A pokud je třeba jednotlivé úrovně šipek postupně zrušit, klepne se jednoduše na ikonu Odebrat šipky, které se nacházejí pod ikonami Předchůdci a Následníci.

Následníci

Je to podobné jako Předchůdci, ale druhým směrem tj. směrem od buňky ven na následující krok výpočtu. Je určitě užitečné vědět, co dalšího změna této hodnoty ovlivní v dané buňce (oproti Řádku vzorců ukazuje budoucí vztah, který Řádek vzorců neumí nabídnout). To také znamená, že je potřeba vyhledat a označit ty buňky, které se na danou buňku ve svých vzorcích odkazují.

Jak postupovat: musíte zůstat na buňce aktivní, tj. klikněte na ní a následně na kartě Vzorce kliknete na ikonku Následníci. Zobrazí se tak šipky závislostí, které ukážou na buňky, které změna buňky ovlivní.

Platí zde stejné pravidlo jako u předcházejícího. Pokud kliknete znovu na ikonku Následníci, zorbazí se další úroveň závislostí a můžete to opakovat až do doby než se další šipky nebudou ukazovat.

Nyní se dá celý vztah aktivní buňky s buňkami souvisejícími prohlednout a případně obsah zvolených buněk upravit.

Potě co již šipky nejsou potřeba, je lze pomocí ikonky Odebrat šipky skrýt.

Zpět do obchodu